Projekt „Balón“

Hned od založení našeho Klubu jsme se zapojili do projektu „BALÓN“, jehož cílem je konstrukce funkčního modelu montgolfiéry.

Jedná se o projekt tří učitelů (Martina SEgeta, Marka VEselého a Julia KOlína), který získal první cenu v soutěži
Pedagogická tvořivost 1996.

Projekt probíhá tak, že studenti navrhnou vlastní tvar modelu horkovzdušného balónu, který postaví z hedvábného papíru. Tento model montgolfiéry poté provozují tak, že jej plní horkým vzduchem ohřívaným propan-butanovým vařičem.

Balón SEVEKO

Pro náš Klub byl historickým mezníkem pokus, který přinesl vzrušující zážitky i obyvatelům z Prahy 8 - Bohnic. K celé události došlo ve čtvrtek 23. 10. 1997, kdy se v 15.55 hod. vznesl k obloze balón Herkules autorů Petra Kloboučníka a Tomáše Nevečeřala. Vystoupal do výšky zhruba 50 m a doletěl až na stanici autobusů Katovická (tehdy Lodžská - cca 300 m od místa startu), kde byl roztrhán leknuvšími se skateboardisty, kteří nevěděli, k čemu tento důmyslný létající stroj slouží.

V roce 1998 jsme pokračovali v našem malém balónovém „šílenství“ a stavěli jsme balóny z polyethylénových pytlů na odpadky. Zlepšili jsme tak jejich „nosnost“, ale stále se nám ještě nedaří náš záměr fotografovat povrch, případně měřit zajímavé fyzikální veličiny v závislosti na výšce letu. Polyethylénové pytle spojujeme („svařujeme“) k sobě pomocí páječky. Výsledný tvar docilujeme vedením sváru podél předem připravené vypočítané šablony. Menší balóny plníme horkým vzduchem pomocí vysoušeče vlasů, větší pak za pomoci propan-butanového vařiče.

Nemalý význam pro nás měla účast na výstavě projektů mládeže v Toulouse ve Francii (4. 12. až 8. 12. 1998). Jednalo se o fórum, které pořádal Francouzsko-německý úřad pro mládež (OFAJ/DFJW) a kterého se zúčastnili mladí lidé z Francie, Německa a České republiky. Zde jsme nejen vystavovali s našimi francouzskými partnery (s nimiž jsme navázali kontakty v roce 1997 na podobné výstavě v Drážďanech v Německu), ale mapovali jsme i prostor pro možnosti spolupráce s ostatními organizacemi ve Francii a Německu.