Použitá literatura

ARIE, M. Ja. : Dirižavli. Kyjev, Naukova dumka 1986. 263 s.
BARTÁK, F. a kol. : Sbírka úloh z fyziky. Praha, SPN 1988. 272 s.
BROŽ, J., ROSKOVEC, V.,VALOUCH, M. : Fyzikální a matematické tabulky. Praha, SNTL 1980. 308 s.
CHVOJKA, M., SKÁLA, J.: Malý slovník jednotek měření. Praha, Mladá fronta 1982. 280 s.
FAUKNER, R. : Fysikální pokusy. Praha, Mladá fronta 1956. 159 s.
FLYEBERK, J. :
 
Joseph a Jacques Montgolfierové. - Přemožitelé času 2,
Praha, MON 1987, s. 106 - 108.
KRUŽÍK, M. : Sbírka úloh z fyziky. Praha, SPN 1979. 336 s.
MAZÁLEK, E. : Expedice Zlatý klíč. 2. díl. Praha, Mladá Fronta 1988. 56 s.
NĚMEČEK, V. :
 
Civilní letadla 1 - vzducholodě a dopravní letouny s pístovými motory.
Praha, NADAS 1981. 392 s.
PRUNIER, J. : Malá kronika letectví - o létajících bláznech. Bratislava, Mladé letá 1994. 77 s.
ŘÍMAN, J. a kol.: Malá československá encyklopedie. II. sv. Praha, Academia 1985. 976 s.
ŘÍMAN, J. a kol.: Malá československá encyklopedie. VI. sv. Praha, Academia 1987. 928 s.
ŠAŠIN, V. M. : Itogi nauki i těchniki - Aviastrojenije. Tom 8. Moskva, VINITI 1984. 127 s.
TREBICHAVSKÝ, F. a kol. : Letecká doprava včera, dnes a zajtra. Bratislava, ALFA 1981. 272 s.
VERNE, J. : Pět neděl v balóně. Praha, Nakladatelství J. R. Vilímek 1934. 230 s.